Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.02.2014 21:56 - 15. ПОЧИВНИЯТ ДЕН
Автор: vandela007 Категория: Лични дневници   
Прочетен: 1713 Коментари: 2 Гласове:
6      В предната статия подминах четвъртата заповед само с едно изречение, сега ще я разгледаме по-подробно. Необходимо ли е да съблюдаваме някакъв почивен ден и кой е той? Верни на възприетия в началото принцип, ще проучим този въпрос чрез съответните библейски текстове.

Съществува парадоксален спор между Библията и световното християнство. Докато Библията говори определено за един свят ден, християнският свят с малки изключения почита друг ден. Защо е това противоречие?

Да започнем отначало. В първата глава на Свещеното Писание е представен великият факт на сътворението. Нашата земя е създадена и устроена за 6 творчески дни. И в Битие 2 гл. четем за края на Божието творческо дело, ознаменувано с учредяването на един почивен ден: “Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които бе създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които бе създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела....” (Бит.2:1-3). Този текст говори за седмия ден, но не е посочено името му. За него се казва:
     1. Бог Си е починал в седмия ден, т.е. престанал да твори. Почивката не е наложена поради умора, защото Бог не се уморява, а за да бъде учреден почивен ден за бъдещото човечество.

2. Бог благослови седмия ден, което означава, че този ден е свързан с по-особени благословения за човека, отколкото останалите седмични дни.

3. Бог освети седмия ден. Съгласно библейската терминология освещаването на нещо означава то да бъде отделено за свята употреба. Седмият ден е отделен от останалите и предназначен за духовните нужди на човека, за поклонение и среща с Бога, изобщо е по-специален ден.

В Библията седмичните дни нямат имена. В последствие евреите са назовавали дните по следния начин: първи ден на седмицата, втори ден на седмицата и т.н. Шестият ден е наречен “приготвителен ден” и седмият - “шабат”, което значи “почивка”.

За пръв път в Библията е посочено ясно кой е седмият ден, по време на събитията, описани в Изх.16 гл., където Господ обяснява на Мойсей за храната, наречена манна: „Ето ще ви наваля хляб от небето и ще излизат людете всеки ден да събират колкото им трябва за деня, за да ги опитам ще ходят ли по закон Ми или не. А на шестия ден нека сготвят внесеното, което да бъде два пъти колкото събират всеки ден...”. Всеки ден събирали колкото им е нужно за деня, а на шестия ден трябвало да съберат двойно повече, за да не събират манна на седмия ден, а да си починат. Нещо повече: Мойсей им казва да не оставят от ежедневното събрано – за следващия ден, „...но те не послушаха Мойсея и някои оставиха от него до утринта, но червяса и се усмърдя... А на шестия ден, когато събраха двойно количество храна... Мойсей им рече: Това е точно каквото каза Господ. Утре е събота, свята почивка Господу; опечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите и турете настрана каквото остане да ви стои за утре. И тъй туриха го настрана до утрото, както заповяда Мойсей, и не се усмърдя, нито се намери червей в него. Тогава Мойсей им каза: Яжте това днес, защото днес е събота Господу, днес няма да го намерите на полето. Шест дена ще го събирате, но седмият ден е събота, в нея няма да се намира. Обаче някои от людете излязоха да съберат на седмия ден но не намериха. Тогава Господ рече на Мойсея: Докога ще отказвате да пазите заповедите Ми и законите Ми? Вижте, понеже Господ ви даде съботата, затова на шестия ден ви даде хляб за два дни... И тъй людете си отпочиваха на седмия ден. А Израилевият дом нарече тая храна Манна...”

Извеждайки Своя народ от египетско робство, Бог имаше грандиозен възпитателен план. Това пътешествие трая 40 години и Бог промисли специален начин за изхранване на народа. В текста се говори именно за този феномен - снабдяване с небесна храна, наречена “манна”.

Евреите познаваха съботната институция, но при тежките робски условия в Египет, тя беше занемарена. Бог желаеше да възстанови съблюдаването на почивния ден. Даването на манна беше подходящо средство за това. Всеки ден имаше манна на полето, а в събота тя липсваше. Манна, оставена за следващия ден се разваляше, но оставена от петък за събота се запазваше. Двойното количество, събрано в шестия ден, предаваше важен урок - народът трябваше да си приготви храна за събота още от петък. Съботата бе свят ден и те трябваше да си почиват в него.

Следващият текст, който ще разгледаме е Изх.20:8-11“Помни съботния ден за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог да не вършиш никаква работа...Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.” Четвъртата Божия заповед започва с категоричния императив “Помни съботния ден за да го освещаваш”. Фактът, че съботата е включена в Божия морален кодекс показва, че тя има морален характер, а не церемониален. Тези думи бяха изговорени от Всемогъщия със страшно величие и слава, и издълбани от Него на каменни плочи. Думите „...Господ благослови и освети...”, които срещнахме в Битие, виждаме и тук в Изход.Тук е дадено и основанието за освещаването на деня; то е в чест на сътворението: ”...защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети...”  Съботната институция се явява мемориален акт на Сътворението – най-великото дело, извършено някога на света.

В Св. Писание денят след съботата, т.е. неделята, е наречен първи ден на седмицата: “А когато се мина съботата Мария Магдалина, Мария Якововата майка и Саломия купиха аромати за да дойдат и Го помажат. И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето.” (Мар.16:1,2)

Оразмеряването на времето в седмици е нещо уникално. Докато всички останали временни единици - денят, месецът и годината - имат астрономически измерения, то седмицата има чисто библейски произход, без астрономическо основание. Съществуването на седмицата и съботата е мощно доказателство за сътворението на света от един Създател. Седмицата и съботата ни връщат по най-кратък път към великия факт на сътворението. Съгласно мотивировката на четвъртата заповед, съботата е напомняне и признаване, че светът не е резултат на вечно саморазвитие и еволюция на материята, а е създаден от Бога в едно далечно начало. Самата Библия започва с тържествените думи: “В начало Бог създаде небето и земята” (Бит.1:1)

Сега за много християни възниква същественият въпрос: Валидна ли е съботата в Новия Завет? Не е ли отменена от Христос и апостолите? Христос е изразил становището Си за Божия Закон кратко и ясно в планинската проповед: Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона и пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.”  (Мат.5:17,18). А в Мар.2:27,28 Исус говори за съботната наредба: “И каза им: Съботата е направена за човека а не човек за съботата, така щото Човешкият Син е господар и на съботата.” Тук Той ни казва три неща:

Първо - съботата е направена за човека, а не за евреите. Съботата няма национален характер, а общочовешки. И действително, когато Бог учреди този празник непосредствено след сътворението, не съществуваше никаква нация, а само първата човешка двойка, прародителите на цялото човечество. В Ис.56:2-7 четем, че съботата бе задължителна в Стария Завет не само за евреите но и за всички чужденци, които изоставяйки езичеството възприемаха правата вяра в единия и истински Бог: “Блажен оня човек, който пази съботата да я не оскверни и въздържа ръката си да не стори никакво зло... Също и чужденците, които се прилепват към Господа, за да Му служат, да обичат името на Господа и да бъдат Негови слуги - всеки от тях, който пази съботата да я не оскверни и държи завета Ми, и тях ще доведа в светия Си хълм и ще ги зарадвам в Моя молитвен дом... Защото домът Ми ще се нарече молитвен дом на всичките племена.” (Ис.56:2-7)

Второ, с израза “съботата е направена за човека а не човек за съботата”, Исус представя истинското предназначение на тази прастара наредба. Всичко е създадено за доброто на човека, включително и съботата. Христос ни поучава, че човек не трябва да счита себе си роб на съботата, чиито ограничения го потискат, но да гледа на нея като на скъпоценно средство за получаване на небесни благословения. Равинските учения бяха превърнали съботата в тежко и непоносимо бреме за народа. Еврейските законоучители бяха напластили върху съботата редица фанатични изисквания, които бяха чужди на духа на Божията наредба. Равинските школи на Хилел и Шамай в съвремието на Исус са считали, че не бива дори да се лекува в събота, ако не съществува опасност за живота. Исус искаше да поправи тази деформация.

И трето, Човешкият Син е Господар на съботата. Сам Христос е автор на съботата още при сътворението, и след това при оповестяване на закона на Синай. Закон се променя само чрез закон и то направен само от Законодателя. Но в Новия Завет няма никакво изявление за отменяне на съботния ден и учредяване на нов почивен ден.

В Ис.66:22,23 пророкът казва, че съботната наредба ще пребъде и в новия свят като ден на поклонение и богослужение: “Защото както новото небе и новата земя, които Аз ще направя, ще пребъдат пред Мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще дохожда всяка твар да се покланя пред Мене, казва Господ.”Гласувай:
6Следващ постинг
Предишен постинг

1. vandela007 - В тази статия пише,
19.02.2014 17:15
Че Бог е определил един ден за почивка. Той е благословил и осветил този ден; това го прави специален - ден за поклонение, за оставяне на светските дела; ден по-различен от другите. Ден за среща с Любовта....

Любовта е Бог, а благословеният и осветен ден е събота.
цитирай
2. vandela007 - В тази статия пише,
20.02.2014 19:01
Че събота е Господният ден.
Това е казано на повече от 10 места в Библията.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: vandela007
Категория: Лични дневници
Прочетен: 1251929
Постинги: 508
Коментари: 2079
Гласове: 5390
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031