Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.01.2014 12:05 - 8. МИЛЕНИУМЪТ
Автор: vandela007 Категория: Лични дневници   
Прочетен: 1628 Коментари: 0 Гласове:
5

Последна промяна: 07.02.2014 18:20


 Разгледахме Второто пришествие, разбрахме за края на света според Библията, сега следва въпросът: Какво ще стане с нашия свят след това? Как ще приключи грандиозната програма на Всемогъщия? В Библията този въпрос е разкрит в книгата Откровение, 20-та глава. Тук ще я проучим цялата.

Ето накратко; ще засегнем понятия като: „първа смърт” и „втора смърт”; „първо възкресение” и „второ възкресение”. Първата смърт е тази, с която умираме всички ние; погребват ни и си стоим в гробовете до някое от възкресенията (първо или второ). При първото възкресение възкръсват само праведните. Те, заедно с живите праведни и заедно с Христос при Пришествието, отиват в Небето за 1000 години. Те не умират с втората смърт – след 1000-та години продължават вечния си живот на обновената земя. След 1000-та години възкръсват неправедните; това е второто възкресение. Получават присъдата си и отново умират – това е втората смърт.

Да разгледаме тези събития подробно стих по стих. Откр.20:1-3 “И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години. И като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите преди да се свършат хилядата години, след което той трябва бъде пуснат за малко време.”

Тази картина ни представя един мощен представител на небесната цивилизация, натоварен от Бога с мисия да слезе на земята и да арестува Сатана за 1000 години. Тук дяволът е споменат със своите библейски имена: старовременната змия (напомняне на райския инцидент), дявол и Сатана. Кога става това събитие? Отговор ни дава изразът “за да не мами вече народите”, а това ще стане при Второто пришествие на Христос. Тогава Сатана ще бъде лишен от човешки материал, тъй като праведните ще бъдат взети на небето, а нечестивите ще бъдат унищожени от Христовата слава. Земята ще бъде напълно обезлюдена и следователно сатанинската измамна дейност принудително ще спре: “Ето Господ опразва Земята и я запустява, превръща я и разпръсва жителите й” Ис.24:1.

“Бездната” е символ на разорената и обезобразена планета при Второто пришествие. Страхотно земетресение превръща земята в развалини при седмата язва (вж.Откр.16:18 “И произлязоха светкавици и гласове и гръмове, и стана силен трус, небивал откак съществуват човеци на Земята, такъв трус толкова силен.”)

Старозаветните пророци описват конвулсиите на земята с апокалиптичен език: “Земята се съкруши съвсем, земята се разложи съвсем, Земята силно се разтърси. Земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насам - натам като колиба; беззаконието й ще натегне върху нея...”  Ис.24:19,20. Също и Ерем.4:23-26 “Погледнах на земята и ето тя беше пуста и празна;  на небето, и нямаше светлината му. Погледнах на планините и ето, трепереха и всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето - нямаше човек и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето - плодородната страна бе пуста и всичките градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв”. Еремия казва, че ще станат космични изменения на целия комплекс Земя-атмосфера; може би планетата ще бъде обвита в небулоза и слънцето няма да бъде наблюдавано.

“Ключът на бездната”, който ангелът носи, показва, че небето контролира събитията. “Веригата” е символ на ограничения, верига на обстоятелствата, защото Сатана е духовно същество не може да бъде вързан с материална верига. Това показва, че през тези 1000 години дяволът ще бъде напълно ограничен в действията си, защото на Земята не остава нито един човек, когото той да мами и изкушава. Опустошената земя ще бъде негов затвор, в който той ще преживее хиляда години в пълно бездействие. Обикаляйки мрачната пустота и мъртвите руини Сатана ще види плодовете на пъклената си дейност в цялата световна история. Той е давал различни обещания на хората, че може да създаде благоденствие за човечеството, но през този период на пълна безжизненост, която той няма да може да промени, ще се докаже, че всичките му обещания са били само лъжа и измама. Нашият текст ни казва, че в края на милениума Сатана ще бъде “пуснат за малко време”. Това ще стане чрез възкресението на грешните в края на хилядата години (второто възкресение). Земята отново ще се насели с хора, върху които той ще упражни своята сила. Колко ще трае това “малко време”, Божието Слово не ни информира, но все пак - достатъчно, за да може Сатана да организира безбожните за един последен конфликт. Но нека следваме стиховете: Откр.20:4-6 “И видях престоли и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса и поради Божието Слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белег на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха хилядата години. Това е първото Възкресение. Блажен и свят е оня, който участва в първото Възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.”

След печалната гледка на разорената земя това видение ни пренася на Небето и ни представя праведните в небесна обстановка. Те са възвеличени, седнали на престоли и удостоени от Бога със съдийски авторитет. През тези хиляда години те ще съдят света. Още два текста потвърждават това: “Или не знаете, че светиите ще съдят света?... Не знаете ли, че ние ще съдим ангели?... (1 Кор.6:2,3). И: “Светиите ще тържествуват славно, ще се радват... Славословия към Бога ще бъдат в устата им, и меч остър от двете страни в ръката им, за да отдават възмездие на народите и наказание на племената... за да извършат над тях писания съд! Тая чест принадлежи на всички Негови светии” (Пс.149:5-9).

Този съдебен процес несъмнено включва изследване на небесните доклади за делата на злите и определяне размера на присъдите според греховете и престъпленията им. Всички тайни беззакония ще се разкрият. И в края всеки ще се убеди в правотата на Божиите решения.

В нашия текст се говори за първо възкресение и втора смърт. Логиката подсказва, че трябва да има и второ възкресение, и първа смърт. Съгласно Божието Слово има две възкресения: 1) на праведни; 2) на неправедни: “Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а ония, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане” (Йоан 5:28,29).

Изразите от Откровение “Блажен и свят е оня, който участва в първото Възкресение” и “те оживяха и царуваха с Христос хиляда години” посочват, че първото Възкресение е това на праведните при славното Пришествие на Христос (или в началото на милениума). Изразът “другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха хилядата години” подсказва, че второто Възкресение е това на неправедните в края на милениума.

Още няколко думи за “първа смърт” и “втора смърт”. Първата смърт е настоящата, която засяга всички - 1Кор.15:22: “Защото както в Адама всички умират, така и в Христос всички ще оживеят.”  Втората смърт е пълно и окончателно унищожение в огненото езеро в края на хилядагодишния период. В Откр.21:8 срещаме за трети път израза “втората смърт”, който категорично опровергава учението за безконечен живот в постоянни мъки: “А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.” Казва се “смърт”, а не живот във вечни мъки.

Продължаваме с Откр.20:7-10 “И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, чието число е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от Бога из небето, та ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът, и лъжепророкът; и те ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.” Тук са описани са събитията в края на милениума. Бог възкресява всички грешници и Сатана отново получава на разположение огромни човешки маси, които може да предвожда към зло. Това ще бъдат милиарди човешки същества, беззаконници и богопротивници от всички векове описани тук като “морски пясък”. Тази война е последният конфликт между Бога и бунтовното човечество, водено от Сатана. Сега дяволът ги уверява, че неговата мощ ги е извела от гробовете и им посочва стана на светиите (небесният Ерусалим, описан така прелестно в Откровение 21 и 22 глави), който те трябва да унищожат, за да станат пълновластни господари на земята. В края на милениума тази небесна столица прави космично пътешествие от глъбините на Вселената и се установява на Земята в неописуем блясък и слава - Откр.21:2 “Видях и светия град, новия Ерусалим да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си.” Сега Христос за трети път посещава Земята заедно с всички изкупени. Следва краят - страшният съд, огненото унищожение. Сатана се приготвя за последната битка. Съставят се планове за завладяването на небесния град. Във върховния момент, когато той издава заповед за настъпление, Бог се намесва и запалва планетата. “Огненото езеро” не е някаква ограничена площ, а обхваща цялата повърхност на земята. И други библейски писатели говорят за този финал: Малахия 4:1 “Защото ето иде денят, който ще гори като пещ; и всичките горделиви и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на Силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче.” и 1Петр.3:10 “А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.” Цялата планета ще бъде обхваната от пояждащи пламъци и ще се превърне в огромно кипящо огнено море. Сатана ще бъде завинаги унищожен, всички нечестиви ще бъдат унищожени, божественият огън завинаги ще ликвидира с грях и грешници. Праведните заедно с Христос ще бъдат под специалната Божия протекция зад кристалните стени на града.

Останалата част от Откровение 20 глава, именно 11-15 стихове представлява един детайл на грандиозните събития в края на милениума и обявяването на справедливите присъди.

Вероятно мнозина се смущават от фразата: “И ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.” в ст.10. Какво означава това? Вечни мъки ли?
“До вечни векове” - на гръцки “ейс айонас айонон”, буквално е “от векове на векове”. Този израз не означава непременно вечност, а дълъг неопределен период, свързан с обекта, за който се отнася. “Денем и нощем”, т.е. без отдих в самия период на наказанието. Смисълът на целия израз е, че резултатите ще бъдат вечни. Унищожението е окончателно и невъзвратимо. Това ще бъде огън с вечни последствия. В Юда 7 за Содом и Гомор се казва, че носят наказанието на вечния огън: “Както и Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях се предадоха на блудство... са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън”, но днес те не горят, нали?

Размерът на наказанието ще бъде според греховете. Някои ще бъдат погубени мигновено, други ще се мъчат повече. Мъките ще бъдат не само физически, но и душевни. Сатана като корен на злото ще гори дълго след като и последният грешник загине. След като изпепели всичко, божественият огън естествено ще угасне. Учението за вечни мъки е несъвместимо с представата за добрия и милостив Бог и Небесен Баща. Бог, който е Любов, не изпитва удоволствие във вечно страдащи същества.

А какво ще стане след това? От земната материя пречистена чрез огън от греха, великият Творец ще създаде нова, красива планета, като вечна родина на всички Божии чада.


             image

image
Гласувай:
5Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: vandela007
Категория: Лични дневници
Прочетен: 1251862
Постинги: 508
Коментари: 2079
Гласове: 5390
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031